N1 Tarbesõidukid

Ettevõtte sõiduauto käibemaksumuudatus

Alates 1. detsembrist 2014 kehtib uus kord, millega piiratakse sõiduauto ning selle tarbeks kaupade ja teenustele ostmisel makstud käibemaksu mahaarvamist. 
Kui ettevõtluseks ostetud sõiduautoga tehakse ka erasõite, siis on sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang 50% hoolimata sellest, millises mahus erasõite tehakse. Muudatuse eesmärk on maksustada sõiduautode kasutamist õiglasemalt, mis ühtlasi suurendab riigieelarve laekumist. 
 

Keda puudutab?

Ettevõtteid, kes kasutavad ostetud või renditud sõiduautosid ja kes on käibemaksukohustuslased.


Mis on sõiduauto?

-kategooria M1 tehnilises passis
-peale juhiistme mitte enam kui 8 istekohta
-kuni 3500 kg

Kui ettevõttesse ostetud sõiduautoga tehakse lisaks töösõitudele ka erasõite, siis kehtib kord, et ettevõtluses kasutatava sõiduauto ostmisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning selle tarbeks kaupade ja teenuste saamisel arvatakse käibemaksust maha 50% sisendkäibemaksu.
 

Mis muutub?

Varem:

sõiduautoga seotud kuludelt sai käibemaksu tagasi arvestada 100% ulatuses, kõigilt kuludelt (ost, rent, kütus, pesu, tarvikud jne);
erasõitude ja töösõitude suhet sai tõendada sõidupäeviku pidamisega;
erasõitudelt tuli maksta maksud järgnevalt:
sõidupäeviku mittepidamisel on maksuarvestuse alussummaks 256 eurot kuus
tulumaks 256 * 21/79 = 68,05
sotsiaalmaks (256+68,05)*33%=106,94
käibemaks omatarbelt 256/1,2*20%=42,67
kokku: 217,66
sõidupäeviku pidamisel oli alussummaks erasõidu kilomeetrite arv x 0,3.


Alates 01.detsembrist 2014:

kõigilt sõiduautoga seotud kuludelt saab käibemaksu tagasi arvestada 50% ulatuses (või vähem, nt kui ettevõttel on osa käivet maksuvaba);
100% ulatuses saab käibemaksu tagasi arvestada ainult erandjuhtudel (vt järgnevat selgitust);
kui on kasvõi 1% erasõite, siis on lubatud tagasi arvestada maksimaalselt 50% käibemaksust;
käibemaksu omatarbelt arvestama enam ei pea (v.a taksod ja õppesõiduautod);
tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestus jääb samaks, selle arvestuse aluseks piisab päevikust.
maksuametit tuleb käibemaksudeklaratsioonis teavitada, mitme auto korral lähtutakse 50% või 100% reeglist, vt selgitust siit.
Erasõitude hüvitamist ei loeta enam käibeks ja see ei muuda autot 100% ettevõtluses kasutatavaks.